Duha Velká Medvědice

Duha Velká Medvědice

programy pro mládež: příroda - sport a hry - zážitky - cestování - recese

Duháci v evropském projektu pro mládež ohroženou násilím

Spojit organizátory volnočasových aktivit z šesti různých zemí Evropy, aby si mohli předávat zkušenosti a vytvořit co možná nejlépe použitelné metody pro práci s dětmi ohroženými násilím, především ve venkovských oblastech – to je cílem projektu „Move it“, který probíhá v rámci programu Evropské unie DAPHNE. Prostředkem, který má pomoci k odbourání sociálně patologických jevů v cílové skupině mládeže ve věku 13 – 18 let, jsou výchova prožitkem a outdoorové aktivity.

Projekt „Move it“ zastřešují Mladí přátelé přírody z německého Duryňska, dalšími partnery jsou organizace pracující s dětmi a mládeží a zkušenostmi z mezinárodních výměn mládeže z Litvy, Francie, Rakouska, Maďarska. Českou republiku reprezentuje Duha Velká Medvědice z Olomouce, součást českého sdružení dětí a mládeže Duha. Na této plánovací akci za ni vyjeli Hynek Pečinka a Radek Hrachovec.

V rámci projektu, který potrvá od dubna 2011 do března 2013, proběhnou tři setkání realizátorů z jednotlivých organizací. Ti se sejdou v německém Erfurtu, v moravském městě Olomouci a francouzském Verteillacu. Budou diskutovat o metodách používaných v jednotlivých státech při práci s cílovou skupinou dětí a mládeže ohrožených násilím, ale také vytvářet společné plány práce a metody, které budou zkoušet na akcích svých organizací. Každá z nich má uskutečnit pět víkendových aktivit pro skupinu 20 dětí. Vždy jeden zástupce členské organizace také pojede na týden na zkušenou ke dvěma partnerům. Například zástupci Duhy Velké Medvědice pojedou do Litvy a do Francie, hostit budou německého a francouzského kolegu či kolegyni.

Výstupem projektu budou zpracované metody, jež budou vhodné pro posilování pozitivních vlastností a eliminaci těch patologických u skupiny dětí a mládeže ohrožených násilím. Ty budou pro (odbornou) veřejnost k dispozici na webovské stránce shrnující výsledky, komentáře, příběhy a plány činnosti. V plánu je vydání brožury ve všech pěti jazycích shrnující výsledky projektu, aby zájemci z jednotlivých zemí mohli materiály pohodlně využít.

Právě máme za sebou první setkání uspořádané Mladými přáteli přírody (Naturfreundejugend Thüringen) v Giessübelu nedaleko středoněmeckého Erfurtu. Rakouští partneři sice nedorazili, ale zbylí účastníci projektu ano. Desítka zástupců zapojených organizací se seznámila s projektovým cyklem, svými rolemi v projektu, navázala kontakt s ostatními, rozvrhla si úkoly a v neposlední řadě prožila až na kost společných pět dní v chalupě, v lese i ve velkém městě. Pak se rozjeli domů podělit se se svými kolegy o novinky, které slibují zajímavé zkušenosti a zážitky!

Projekt "Move it. Empowerment through outdoor education" byl podpořen z programu Evropské unie DAPHNE. Projektu se účastní:

Archiv starších aktivit

Kdo je Duha Velká Medvědice?

Duha Velká Medvědice
 • sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
 • Schweitzerova 70
 • 779 00 Olomouc
 • tel.: +420 723 335 585
 • velka(at)medvedice.net

Originální spolek fajn lidí, který připravuje duhově barevné programy pro aktivní volný čas dětí a mládeže - jednodenní či víkendové akce v přírodě, doma i ve světě zaměřené na turistiku, sporty a hry, amatérskou kulturu a mezinárodní výměny mládeže. Získáte s námi netradiční a silné zážitky.

 • pro věkovou skupinu teenagerů (tj. zhruba od 12 asi do 20 let, jezdí s námi také pár aktivních starších věčně duchem mladých)
 • zaměřené na přírodu – sport a hry – amatérské umění – recesi
 • umožňující si rozšířit obzory, seznámit se s dalšími lidmi a tyhle kontakty rozvíjet
 • přinášející nejen zábavu, ale vždy i něco „za tím“
 • otevřené i pro zájemce bez povinného členství
 • Každé dva měsíce pořádáme alespoň jednu víkendovou akci, nejčastěji na Moravě, ale jezdíme i do Čech a pár akcí už jsme měli i v zahraničí. To všechno je za levný peníz, protože máme díky mezinárodním Přátelům přírody, jichž jsme členy, slevy po celé Evropě. Jsme součástí sdružení dětí a mládeže Duha a také koalice UNO.

  Náš spolek vznikl v roce 1983 pod názvem Velká Medvědice a od té doby svoji činnost nikdy nepřerušil. Původně to byl tábornický oddíl zaměřený na indianismus. Na sklonku roku 2001 jsme vstoupili do Duhy - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. Jsme základním článkem Duhy (dužinou) s právní subjektivitou. V současnosti se věnujeme pořádání zážitkových akcí v přírodě a mezinárodním výměnám mládeže.

  Duha Velká Medvědice
  • sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
  • Schweitzerova 70
  • 779 00 Olomouc
  • tel.: +420 723 335 585
  • velka(at)medvedice.net