Duha Velká Medvědice

Duha Velká Medvědice

programy pro mládež: příroda - sport a hry - zážitky - cestování - recese

Change of Winds: všechny chutě Švábska v pěti dnech

Tradiční spolupráce mladých přátel přírody z jihu Německa a středu Moravy opět přinesla akci s mnoha různorodými dojmy. Pět dní strávených v neobvyklém švábském kraji umožnilo účastníkům vnímat místní přírodu a lidi všemi smysly. Účastníci prožili půlden na biofarmě, upekli si tradičním postupem vlastní slaný kynutý koláč, při návštěvě přečerpávací vodní elektrárny se seznámili s alternativními zdroji energie a ponořili se do umělé krajiny bývalého vojenského prostoru. Nechyběl celodenní výlet po stopách švábské geologické historie ani procházka současným městem.

Tento pestrý program uspořádaly sdružení dětí a mládeže Duha Velká Medvědice a partnerský klub přátel přírody Malá liška společně se skupinou německých Přátel přírody z Metzingenu (spolková země Bádensko-Württembersko). Jako základna sloužil Falkenberg, zařízení německých hostitelů, které najdete nedaleko městečka Metzingen. Cílem projektu „Winds of Change/Change of Winds), na kterém se čeští a němečtí mladí Přátelé přírody už tři roky podílejí, je zjistit, zda jsou naši sousedé opravdu tak jiní, jak se někdy tvrdí, anebo ne, jak se taky někdy tvrdí. Program zářijového pětidenního setkání měl spojovací téma trvale udržitelný život. Co můžeme ve svém životě změnit a co dělat jinak, abychom za sebou nechávali co nejmenší spoušť? A stojí vůbec za to chovat se šetrně k přírodě?

Účastníci poznali zajímavé možnosti šetrného využití přírodních zdrojů a krajiny ovlivňované člověkem a také způsoby ohleduplné péče o hospodářská zvířata a smysluplného zapojování handicapovaných do pracovních aktivit. Po výletech a exkurzích účastníci z Německa i Česka využívali příležitost lépe se seznámit a popovídat si napříč národy nejen o sobě a o společných zážitcích z každého dne, ale probrat hlouběji i dojmy a názory a předat si zkušenosti na téma trvale udržitelný rozvoj v praxi. Závěrečné hodnocení účastníků ukázalo, že se organizátorům povedlo překonat očekávání. Už během akce bylo jasné, že se znovu uvidíme, prostě chceme a musíme, když nám to tak hezky vyšlo.

Fotky z akce jsou zde

Archiv starších aktivit

Kdo je Duha Velká Medvědice?

Duha Velká Medvědice
 • sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
 • Schweitzerova 70
 • 779 00 Olomouc
 • tel.: +420 723 335 585
 • velka(at)medvedice.net

Originální spolek fajn lidí, který připravuje duhově barevné programy pro aktivní volný čas dětí a mládeže - jednodenní či víkendové akce v přírodě, doma i ve světě zaměřené na turistiku, sporty a hry, amatérskou kulturu a mezinárodní výměny mládeže. Získáte s námi netradiční a silné zážitky.

 • pro věkovou skupinu teenagerů (tj. zhruba od 12 asi do 20 let, jezdí s námi také pár aktivních starších věčně duchem mladých)
 • zaměřené na přírodu – sport a hry – amatérské umění – recesi
 • umožňující si rozšířit obzory, seznámit se s dalšími lidmi a tyhle kontakty rozvíjet
 • přinášející nejen zábavu, ale vždy i něco „za tím“
 • otevřené i pro zájemce bez povinného členství
 • Každé dva měsíce pořádáme alespoň jednu víkendovou akci, nejčastěji na Moravě, ale jezdíme i do Čech a pár akcí už jsme měli i v zahraničí. To všechno je za levný peníz, protože máme díky mezinárodním Přátelům přírody, jichž jsme členy, slevy po celé Evropě. Jsme součástí sdružení dětí a mládeže Duha a také koalice UNO.

  Náš spolek vznikl v roce 1983 pod názvem Velká Medvědice a od té doby svoji činnost nikdy nepřerušil. Původně to byl tábornický oddíl zaměřený na indianismus. Na sklonku roku 2001 jsme vstoupili do Duhy - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. Jsme základním článkem Duhy (dužinou) s právní subjektivitou. V současnosti se věnujeme pořádání zážitkových akcí v přírodě a mezinárodním výměnám mládeže.

  Duha Velká Medvědice