Duha Velká Medvědice

Duha Velká Medvědice

programy pro mládež: příroda - sport a hry - zážitky - cestování - recese

Move it!

Empowerment through outdoor education

Projekt v rámci programu Evropské unie DAPHNE

Move it! Handbook

Po téměř dvouleté nepřetržité práci je tu zakončení projektu Move it! financovaného z programu Daphne z fondů evropské unie. Hlavní část práce, tzv. Teamtrainingy probíhaly v roce 2012 od ledna do listopadu, v témže roce proběhla dvě týdenní setkání organizátorů, jednak v německém Güssubelu, a jednak v česku na Sluňákově. Další dvě setkání se uskutečnila v létě v Německu, a poslední na podzim ve francouzském Vertaillacu, kde se mimo jiné diskutovalo i o příručce Handbook. Od začátku letošního roku se pracovalo především na textech a jejich překladech do příručky, jejíž elektronickou verzi bude v brzké době možné stáhnout zde

Co se můžete v Hanbooku dočíst? Hlavní náplní jsou tři desítky her pro volný čas určené pro mládež přeložené do šesti jazyků – kromě češtiny tu máme univerzální angličtinu, francouzštinu, litevštinu, maďarštinu, a němčinu. Společná část, popisující náplň projektu, průběh v jednotlivých účastnických zemích, financování, zaměření a výsledky, je v angličtině v rozsahu přibližně 50 stran.

Za český tým se na přípravě příručky podíleli Radek Hrachovec, Štěpánka Štrajtová, a Hynek Pečinka, za což jim patří neopomenutelný dík.

Archiv starších aktivit

Kdo je Duha Velká Medvědice?

Duha Velká Medvědice
 • sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
 • Schweitzerova 70
 • 779 00 Olomouc
 • tel.: +420 723 335 585
 • velka(at)medvedice.net

Originální spolek fajn lidí, který připravuje duhově barevné programy pro aktivní volný čas dětí a mládeže - jednodenní či víkendové akce v přírodě, doma i ve světě zaměřené na turistiku, sporty a hry, amatérskou kulturu a mezinárodní výměny mládeže. Získáte s námi netradiční a silné zážitky.

 • pro věkovou skupinu teenagerů (tj. zhruba od 12 asi do 20 let, jezdí s námi také pár aktivních starších věčně duchem mladých)
 • zaměřené na přírodu – sport a hry – amatérské umění – recesi
 • umožňující si rozšířit obzory, seznámit se s dalšími lidmi a tyhle kontakty rozvíjet
 • přinášející nejen zábavu, ale vždy i něco „za tím“
 • otevřené i pro zájemce bez povinného členství
 • Každé dva měsíce pořádáme alespoň jednu víkendovou akci, nejčastěji na Moravě, ale jezdíme i do Čech a pár akcí už jsme měli i v zahraničí. To všechno je za levný peníz, protože máme díky mezinárodním Přátelům přírody, jichž jsme členy, slevy po celé Evropě. Jsme součástí sdružení dětí a mládeže Duha a také koalice UNO.

  Náš spolek vznikl v roce 1983 pod názvem Velká Medvědice a od té doby svoji činnost nikdy nepřerušil. Původně to byl tábornický oddíl zaměřený na indianismus. Na sklonku roku 2001 jsme vstoupili do Duhy - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. Jsme základním článkem Duhy (dužinou) s právní subjektivitou. V současnosti se věnujeme pořádání zážitkových akcí v přírodě a mezinárodním výměnám mládeže.

  Duha Velká Medvědice
  • sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
  • Schweitzerova 70
  • 779 00 Olomouc
  • tel.: +420 723 335 585
  • velka(at)medvedice.net